Contacts

IPCC Working Group I Technical Support Unit

IPCC Working Group I
Technical Support Unit
University of Bern
Falkenplatz 16
3012 Bern, Switzerland

[email protected]                             

                                                             

 

IPCC Working Group I Co-Chairs

Thomas Stocker
IPCC WGI Technical Support Unit
University of Bern
Falkenplatz 16
3012 Bern, Switzerland

 

 

Dahe Qin
China Meteorological Administration
No. 46 Zhongguancun Nandajie
Beijing 100081,
China